Kontaktné informácie

ORAVSKÝ HÁJ

Garden Hotel & Resort

Brezovica 370, Trstená

+421 43 53 93 781

oravskyhaj@oravskyhaj.sk

Riaditeľ podujatia

Miloš Martoník

+421 907 883 777

prevadzkar@oravskyhaj.sk